Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:

Podstawa prawna
Art. 38 ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.