Wysokość składki w ubezpieczeniach na życie uzależniona jest od wielu czynników, takich jak: wiek, płeć, stan zdrowia ubezpieczonego, zakres ubezpieczenia oraz wysokość sumy ubezpieczenia. Im wyższa suma ubezpieczenia i szerszy zakres ochrony składka jest większa.