Ochrona ubezpieczeniowa zazwyczaj nie obejmuje obrażeń ciała lub śmierci, powstałych wskutek uprawiania sportów ekstremalnych, m.in. takich jak:

 • nurkowanie
 • alpinizm
 • wspinaczka skałkowa
 • speleologia
 • baloniarstwo
 • lotniarstwo
 • szybownictwo
 • lotnictwo (pilotaż sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów)
 • skoki spadochronowe
 • wyścigi samochodowe lub motocyklowe
 • jazda gokartami
 • sporty motorowodne
 • sporty walki
 • skoki na gumowej linie

W takich przypadkach zalecamy skorzystanie z oferty indywidualnego ubezpieczenia na życie, zawierającego rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko uprawiania sportów ekstremalnych.