Ochrona ubezpieczeniowa zazwyczaj nie obejmuje obrażeń ciała lub śmierci, powstałych wskutek uprawiania sportów ekstremalnych, m.in. takich jak:

W takich przypadkach zalecamy skorzystanie z oferty indywidualnego ubezpieczenia na życie, zawierającego rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko uprawiania sportów ekstremalnych.