W jaki sposób ubezpieczyć sprzęt elektroniczny, aby ochrona ubezpieczeniowa była pełna i pokrywała wszelkie koszty, które mogą wyniknąć z ewentualnej szkody?

Decydując się na zawarcie umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego należy mieć na uwadze możliwość powstania dodatkowych kosztów, związanych ze szkodą powstałą w sprzęcie elektronicznym. Polisą elektroniczną mogą zostać objęte nośniki danych, dane oraz oprogramowanie, a także zwiększone koszty działalności.

Przez nośniki danych najczęściej rozumie się:

  • dyskietki
  • dyski optyczne i magnetyczne
  • CD-ROM
  • taśmy magnetyczne
  • inne

Natomiast do danych podlegających ubezpieczeniu zalicza się między innymi:

  • dane ze zbiorów danych
  • oprogramowanie

Warunkiem skutecznego objęcia ubezpieczeniem jest jednak obowiązek regularnego (co najmniej raz w tygodniu) wykonywania kopii zapasowych i przechowywania ich w zamkniętym pojemniku, sejfie, szafie ogniotrwałej, w każdym razie w innej strefie ogniowej.
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być również proporcjonalne i nieproporcjonalne zwiększone koszty działalności. Te pierwsze to koszty, które rosną wraz z upływem czasu. Należą do nich np. koszt wynajęcia dodatkowego personelu czy wynajęcia zastępczego sprzętu elektronicznego. Z kolei koszty nieproporcjonalne ponoszone są w wysokości niezależnej od upływu czasu (np. koszty jednorazowego przeprogramowania).