1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych jest RKB sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 121/206, adres e-mail: office@rkb.pl

2. Cele przetwarzania

3. Podstawy prawne przetwarzania

Przepis prawa (art. 22 § 1 kodeksu pracy, kodeksu cywilnego), przetwarzanie niezbędne do zawarcia umowy o pracę/umowy zlecenia – w zakresie następujących danych: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres email, data urodzenia, miejsce pracy, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, doświadczenie.

4. Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych jest podwykonawca Administratora w zakresie usług IT, w niezbędnym zakresie.

5. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych

Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia w odniesieniu do przekazanych danych:

6. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje.

7. Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: office@rkb.pl