Nie. Ubezpieczenia polegają na obejmowaniu ochroną zdarzeń losowych przyszłych i niepewnych. Nie wolno także dokonywać tak zwanej selekcji negatywnej. Ubezpieczeniu powinien podlegać portfel klientów lub pewna ich grupa, utworzona według ściśle określonych kryteriów.
Ubezpieczenie kredytu kupieckiego spełnia dwie główne funkcje:

W związku z funkcją informacyjną ubezpieczyciel nie może wyznaczyć limitu kupieckiego dla odbiorcy, który jest, lub wszelkie przesłanki wskazują na to, iż wkrótce może stać się, niewypłacalny. Istnieje natomiast możliwość wyznaczenia limitu kupieckiego dla odbiorcy, którego sytuacja finansowa nie jest w pełni zadowalająca. Zależy to od wielu czynników: między innymi poziomu wnioskowanego limitu, stosowanych terminów płatności lub ewentualnego zabezpieczenia.